החיים בקיצור

רשימות קצרות על החיים בעיר וגם בכפר, בפקקי תנועה, מול הטלוויזיה, במטוס, עם חברים ומול טלפנים אלמונים, ועוד ועוד

אוגוסט

28 במאי 2015

איכילסון וביילינוב

03 באוקטובר 2015