אגמ"ק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ציוד למסע. ראשי תיבות: אלונקה, ג'ריקן ומכשיר קשר (מ"ק).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019