אהבת הארץ

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
אהבת הארץ היא מצב של שכיבת סמיכה בו האמות באות במגע עם הקרקע. הוא נקרא כך בגלל המגע בין האמות לבין הקרקע, הארץ. לרוב מבצעים את אהבת הארץ במסגרת מסדר, ואז מדובר בתחרות בין כלל חיילי הכוח (בדרך כלל כוח מצומצם כמו כיתה או מחלקה) הנדרשים להחזיק מעמד כמה שיותר זמן במצב הזה. נוסף למילון על ידי עופר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019