או סיירת או ניירת

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
אִמרה של שוחרי השירות ביחידות מובחרות. כוונתה שאם לא יקבלו את מבוקשם, הם מעדיפים לעבוד בעבודה פקידותית ולא בחיל קרבי רגיל. על פי אתר היחידה, חיילים המשתמשים באִמרה זוכים לנקודות שחורות, וסופם שהם מתגלגלים לניירת.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019