בול

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פיסת נייר או בד המודבקת על דסקית שמעל לחגורה, לציון הפלוגה אליה שייך החייל.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019