ג'אנקייה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי ביחידות שונות למחסן שבו מרוכז ציוד כללי.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019