גבנ"ץ

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
גבינה צהובה, מאכל נפוץ בארוחות בוקר צבאיות.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019