גבעת בי

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי זלזול לחטיבת גבעתי, כנראה עקב הדמיון למשפט "תבעט בי".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019