ג'בע

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שוטר צבאי, גרסת תש"ח. בהפוגה הראשונה במלחמת העצמאות נשלחה המשטרה הצבאית לכבוש את הכפרים ג'בע, אג'זים ועין ע'זל בכרמל, על כביש תל-אביב-חיפה, במבצע "שוטר". המשימה הוטלה עליהם כי הצבא היה מנוע מלפעול בעת ההפוגה. המבצע נכשל, ובעקבותיו זכה השוטר הצבאי לשם המזלזל ג'בע.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019