גג"ש

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שעת כיבוי אורות. ראשי תיבות: גג שינה. נהגה במלעיל.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019