גד מנֶלה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
דמות סמלית של חייל קשוח הפועל באופן עצמאי, בעקבות גד מנלה ז"ל, שנפל ב-1968 במהלך מרדף: "כבר ברור שאין בינינו מאיר הר-ציון או גד מנלה חדשים" (שור, 46).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019