דיבור צפוף

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שיחה דחופה וקשה, בדרך כלל בין מפקד לפקודו.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019