חבר

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הצטרף לכוח כלשהו, ובהרחבה לכל עניין שהוא: "תחבור גם אתה לאחד התיקים" (שיינפלד, 29).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019