חגור פילים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חגור צבאי כבד המיועד למסעות. אינו משמש עוד בצה"ל.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019