חגיגה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מטווח, בשפת הקשר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019