חדל קשקשת ברשת

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הוראת נזיפה התובעת למעט בדיבורים ברשת הקשר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019