חדש דנדש

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ערוך ומאורגן מחדש. מתייחס לציוד או למבנים שטופלו כך שייראו כחדשים.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019