חודל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מפסיק. צורה לא תקנית של בינוני חד"ל בבניין קל המקובלת בלשון הצבא במקום חָדֵל, חֲדֵלָה וכו', ובהוראה של פועל יוצא: "בוא נסכם שזה לא רק אני חודֶלֶת את זה, כולנו חודְלים את זה" (כן המפקדת).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019