חודש

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הזמן שנותר לסיום השירות או המסלול נפוץ, חלופה לצורה התקנית 'חודשים'. המספר יבוא בנקבה: "כמה כבר נשאר לך, שמונֶה חודש?" (ספיבק, 245).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019