כבד

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מילה המקדימה זיהוי עצמי של הדובר בקשר: "כאן קודקוד לוף" (עלון יחידת חרב).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019