כוננות ספיגה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מוכנות לרעה העומדת להתרחש: "יש עדיין כוננות ספיגה מוגברת בחוץ" (לשם, 132). הצירוף מופיע במילון למונחים צבאיים, והגדרתו "נקיטת צעדים של הגנה סבילה ושל הגנה פעילה, כדי לקדם פני הפגזה צפויה של אויב" (עמ' 254). בלשון הצבאית הוא משמש גם בענייני שגרה, כגון חשש מפני עונש פיקודי.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019