מכינצ'יק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל בחיל האוויר הנמצא בשלב ראשון בקורס הטיס, שהוא שלב המכינה. בהרחבה: חייל חדש בחיל האוויר, מקביל ל'צעיר' בשפה הצבאית הכללית.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019