נגוע

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל המסגל לעצמו באופן קיצוני אופן דיבור ודרך חשיבה צבאית. מקובל בחיל הים.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019