סגור?

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
בקשת אישור לכך שהוראה מסוימת הובנה והיא תבוצע: "אתה עושה את זה כשפותחים לך זמן למצ"ל, סגור?" (גולני טירונות).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019