סגירה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
1. סיכום פנימי בין יחידות, ברמז לתככים: "זה היה סוג של סגירות בין המ"פים של הגדודים ושל היח"טיות, ... סוג של קח ותן כזה, אני לוקח שניים כאלה, תן לי אחד כזה" (קחטן, אמציה). 2. קביעה במסגרת פעילות מבצעית אווירית שאזור כלשהו הוא לטיפולו של אחד הטייסים.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019