סגן מפקד חצי חוליה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי היתולי לחייל בודד, המציג אותו כמפקד של עצמו. על פי עדות של אישית, הביטוי נטבע על ידי מפקד בה"ד 1 בשנות השישים של המאה העשרים מאיר פעיל, שטען שכל חייל עשוי לעמוד בפני הצורך להיות מפקד. הדוגמה שהביא הייתה ממארבי הבטן, שכמעט כל חייל קרבי השתתף בהם. מארב בטן בנוי משלושה חיילים או יותר השוכבים עם פניהם לחזית, וחייל אחד השוכב לאחור במעין מבנה כוכב, ואמור להיות סגן מפקד הצוות. חייל זה כונה על ידי פעיל "סגן מפקד חצי חוליה מצומצמת הצופה לעורף".

רוני מנור מעיר על הערך סגן מפקד חצי חוליה

ראשי התיבות של הביטוי הם סמח"ח. כמו כן ניתן לתת ראשי תיבות סמחכם: סגן מפקד חצי חוליה מצומצמת.

ערן חמד מעיר על הערך סגן מפקד חצי חוליה

בחיל הים נוספה לראשי התיבות האלה עוד חית אחת. סמחח"ח - סגן מפקד חצי חוליית חסקה. בהתחשב בגודלו של צוות חסקה, ברור שמדובר במי שמפקד על לא כלום. על מי שלא סבל מעודף חריצות נאמר: " קיבל מינוי חירום לסמחח"ח" או לחליפין "אחראי על הזמן הפנוימילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019