סגר מטכלית

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
נשאר בבסיס בשבת, בשלב הקרוב ביותר לחובה להוציאו לחופשה. וראו 'מטכלית'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019