סגר פינות

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פתר בעיות וקשיים בהשלמת תוכנית או משימה: "אין בעיה יובל, אני אסגור לך את הפינה הזאת" (רוזן, 75).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019