סגר שבת

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
נשאר בבסיס בשבת: "היינו ביום שבת, סגרנו שבת" (קחטן, אבי).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019