סגר

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
1. השלים מהלך או תקופה: "אנחנו סוגרים פה כוננות" (גולני טירונות). 2. הגיע להסכמה: "מחר הגנרלים סוגרים מינויים" (חמדני, 88).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019