סיר לחץ

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
נוהל סגירה על בית שבו נמצא מחבל: "מיד לאחר שנחשף המחבל, הופעל סיר לחץ על הבית" (אנסבכר, 284).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019