עבד כי ימלוך

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי למפקד חדש המטיל את מרותו בדרך לא ראויה. על פי עדות חייל בגולני "בצבא המושג הזה, עבד כי ימלוך, מאוד חזק, אתה רואה את זה הרבה, זה אנשים שחודשיים בצבא, שהוא נגיד אחראי כלואים ... התגייס ממש, חודשים לפני זה – תעמוד ככה, תצמיד ידיים" (קחטן, איתי).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019