פאניק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ניקוי כנפי מטוס הקרב ממטענים מיותרים כדי לשפר את ביצועי התמרון שלו. נקרא כך על פי כתובת על כפתור אדום המשמש למטרה זו.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019