פאק באמינות

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שקר של חייל שהתגלה על ידי מפקדיו.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019