פאתים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
צורת ריבוי לא תקנית של 'פאה' בהוראת שולי יישוב: "זה הנקודה שהוא נפל בעצם בכניסה לפְּאָתִים לטורים הראשונים" (בה"ד 1). על פי עדות של החייל ערן עסיס צורת ריבוי זו מקורה במבצע חומת מגן: "כששאלתי חבר אם הוא נלחם בג'נין הוא ענה ש'הגדוד היה בפאתים', זאת אומרת – בפאתי ג'נין". צורת הריבוי 'פאתים' נגזרה מצורת נסמך מקראית של 'פאות', בביטוי המקראי 'פאתי מואב' (במדבר כד 17).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019