פא אלף

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פגישה שאינה קשורה לעבודת החיל, נהוג בחיל המודיעין. ראשי תיבות: פגישה אישית.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019