פודים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
נוסח דיבור קצר ומשימתי הנהוג בשריון ומאפיין קצינים. ראשי תיבות: "פקודות ודיווחים".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019