פילים בקנה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
גרגרי אבק המצויים בקנה הרובה: "אפשר לראות שהבזוקה שלך מלאה פילים" (גליקליך, 44); "שום ניקוי ושימון לא הצליחו להרחיק את הפילים מקנהו הארוך" (אביטוב, 369). מקור השימוש הוא במילה הפולניתpył שפירושה גרגר אבק. סיפור משנות השישים: "בתשובה להערת מפקד בקורס מ"כים של גולני 'יש לך פילים בקנה', ענה החניך רוזיו: 'הפילים על המשקפיים שלך, המפקד'" (עדות אישית).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019