צבאיות

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מימוש מלא של ערכי הצבא: "לא רוצה להבין את הצבאיוּת של הצבא. מושלם, ולא מתאים" (נריה, 20).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019