צבאית

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
השפה שבה מדברים בצבא: "ג'מיל מדבר רק בצבאית נקייה וסמכותית" (לבנון).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019