צבירת סד"כ

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שימוש במירב הכלים לצורך ביצוע משימה. סד"כ: סדר הכוחות. הגדרה על פי מילון הסמ"טים: "לקושש כל דבר המסוגל להינתק אפילו זמנית מן הקרקע".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019