צב"ך

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל המשרת ארבעה חודשים לפחות. ראשי תיבות: צעיר בכיר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019