צדלניק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל בצבא דרום לבנון, נאמר בדרך כלל בזלזול: "אתה כבר מזמן לא נראה כמו חייל, בקושי צד"לניק" (להב, 243).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019