צהיבות

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הנטייה לפעול באופן ממשומע ומסודר: "יש נכון בצהיבות של ללכת לפי החוקים" (קחטן, אוהד).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019