צהלונים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שני סמלי צה"ל קטנים שנענדו על הדשים של מדי החורף. נעלמו מהנוף יחד עם מדי החורף.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019