צהלית

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
השפה בה מדברים בצה"ל. המונח נטבע לראשונה במחקרו של יחיאל חיון על השפה הצבאית, שנכתב בשנת 1963, וכאן בגרשיים: צה"לית.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019