המילון לצבאית מדוברת

המילון לצבאית מדוברת מתעד את מכלול ביטויי הסלנג הצבאי, הז'רגון בחילות השונים, פתגמים צבאיים ועוד, ובקיצור: כל מה שלא נכלל במילון הצבאי הרשמי. הוא מבוסס על הספר "שירת הפזמניק" אותו ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר. המילון מאפשר הוספה של מונחים חסרים, ותוספת והערות למונחים קיימים. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח. פירוט המקורות מופיע בספר המודפס.

הערות ותוספות למילון

קנה

17 בנובמבר 2019

קנה שבת

17 בנובמבר 2019

קנה שינה

17 בנובמבר 2019

קסאמייה

17 בנובמבר 2019

קספר

17 בנובמבר 2019

קצב שש

17 בנובמבר 2019

קצב שתיים

17 בנובמבר 2019

קצין אח

17 בנובמבר 2019

קצין הוא קצין

17 בנובמבר 2019

ֹקצין תו

17 בנובמבר 2019

קצין תורן

17 בנובמבר 2019

קצינוס

17 בנובמבר 2019