קב"א

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
אמצעי דירוג יכולת וכישורים צבאיים: "אתה לא יכול לקחת, כל הקב"אות 56 בצבא, שזה הקב"א הכי" (קחטן, דור). ראשי תיבות: קבוצת איכות.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019