קַבֵּל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הכנה לדיווח, בלשון הרשת: "כאן מברג, קבל, כל המסגרת הרגלית שלנו" (פודרה).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019