קבע דפוק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שירות צבאי נוסף בתום השירות הצבאי, שנועד לכיסוי התקופה שבה החייל שהה בכלא צבאי. גם בצורת קיצור: 'דָפוק'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019